Workshop

Workshop: Framtiden är här i morgon – hur redo är ni?

Det är populärt att mäta IT-mognad i företag och organisationer. Minst lika viktigt, om inte viktigare, är det att ha koll på sin framtidsmognad.

Vi förbereder workshopen genom att skicka ut en webbenkät med 20 frågor på områdena: Ledarskap, ”The human element”, Kultur, Beslutsfattande och Innovation & förändring. Tillsammans går vi igenom frågeställningar och vilka på företaget som ska delta, det kan vara en avdelning, en ledningsgrupp eller hela organisationen. Det tar ca. 5 min att svara på frågorna och antalet respondenter är obegränsat.

Baserat på resultaten och analysen av undersökningen genomför vi en hel- eller halvdagsworkshop, med avstamp i er vardag och era utmaningar.

Efter genomförd workshop får ni:

  1. Ett konkret nulägesmått på er framtidsmognad, baserat på genomfört test och workshop.
  2. Alla enkätsvaren sammanställda och resultaten överskådligt presenterade.
  3. En lista på identifierade och prioriterade områden där förbättringar är nödvändiga för att ni ska var bättre rustade för framtiden.
  4. Konkreta åtgärdsförslag för det fortsatta arbetet och råd om hur arbetet kan utformas och genomföras.

Önskar ni läsa mer om denna tjänst ladda ned PDF

Är ni nyfikna på hur webbenkäten för framtidstestet är utformad så får ni god inblick genom att klicka här.

Krönika ”Är ni redo för framtiden? ur CFO World #34 maj 2015.

Workshop: Beslutstest

Man behöver ofta både teknik och information för att fatta kloka beslut, men det räcker inte. Det behövs också mycket annat, bland annat behöver man bättre förstå hur beslutsfattandet går till idag om man ska kunna göra det bättre i morgon.

Vi förbereder workshopen genom att skicka ut en webbenkät med ett 30-tal frågor. På så sätt skaffar vi oss en bra bild över hur beslutsfattandet går till hos er idag. Vi ställer frågorna, ni har svaren.

De huvudområden vi fokuserar på är; Beslutsprocesser, Beslutskultur och IT/information. Tillsammans går vi igenom frågeställningar och vilka på företaget som ska delta, det kan vara en avdelning, en ledningsgrupp eller hela organisationen. Det tar ca. 10 min att svara på frågorna och antalet respondenter är obegränsat.

Baserat på resultaten och analysen av undersökningen genomför vi en hel- eller halvdagsworkshop, med avstamp i er vardag och era utmaningar.

Efter genomförd workshop får ni:

  1. Ett konkret nulägesmått på hur ert beslutsfattande går till idag.
  2. Alla enkätsvaren sammanställda och resultaten överskådligt presenterade.
  3. En lista på identifierade och prioriterade områden där förbättringar är nödvändiga för att ni ska kunna fatta ännu bättre beslut.
  4. Konkreta åtgärdsförslag för det fortsatta arbetet och råd om hur arbetet kan utformas och genomföras.

Önskar ni veta mer denna tjänst och hur vi jobbar så kan ni läsa ”Information för snabba kickar” ur CFO World, där vi presenterar resultat från genomförda undersökningar med närmare 900 respondenter.

Är ni nyfikna på hur webbenkäten är utformad så får ni god inblick genom att klicka här.

Referenser: Länstyrelsen och Systembolaget

Utbildning

Vi erbjuder skräddarsydda utbildningar på såväl organisations- som individnivå. På våra utbildningar – som bygger på Beslutspyramidens fem steg – varvas teori med praktiska inslag där deltagarna får tillämpa nyfunnen

Läs mer

Föreläsning

Riabacke & Co erbjuder föreläsningar som garanterat öppnar upp era sinnen för hur vi ska leda företag och organisationer i tider av förändring, när osäkerheten är stor och när beslut ska

Läs mer

Workshop

Workshop: Framtiden är här i morgon – hur redo är ni? Det är populärt att mäta IT-mognad i företag och organisationer. Minst lika viktigt, om inte viktigare, är det att ha

Läs mer