Guide till klokare beslut

Med denna bok vill vi öka kunskapen om på vilka grunder vi fattar beslut, vad det är som styr oss och framförallt – hur vi kan göra det bättre. Hur kommer det sig t.ex. att många av oss lägger ned mer tid på val av elleverantör än på val av livspartner?

I dag inhämtar många av oss information på ett snabbare sätt än förr. Vi klickar oss fram, hoppar mellan artiklar, sajter och medier. Lite här, lite där. Det är därför som vi valt att skriva denna bok i ett format som vi tror passar det tempo som du lever i. Beslutspyramiden är en bok fjärran från traditionell managementlitteratur och aldrig lästa doktorsavhandlingar på området, en bok att läsa närsomhelst, varsomhelst, hursomhelst.

För beställningar av 10 böcker eller mer, skicka ett mail till info@riabacke.se

Beslutspyramiden - Stegen till bättre beslut

Av Ari & Mona Riabacke

Hur kommer det sig t.ex. att många av oss lägger mer tid på val av elleverantör än val av livspartner? På vilka grunder fattar vi beslut, vad är det som styr oss och framförallt - hur kan vi göra det bättre? Med denna bok vill vi öka kunskapen om hur vi fungerar, vad som påverkar oss när vi fattar beslut och därigenom hjälpa er att fatta klokare beslut, göra bättre affärer och leva de liv ni önskar. Boken nominerades till bästa HR-bok 2014 av Personal & Ledarskap.

Freestyle Decision Making

Av Ari & Mona Riabacke

Never before has the number of decision-demanding situations been so many and number of options to choose from been greater. Every day, we make up to 10,000 decisions at an ever-faster pace in an increasingly complex and fast-changing world. This is a book about how decision problems can change into decision opportunities. It can be as easy as simply resolving to make decisions, to stop postponing decision making - to dare. Arriving at good decisions is essential to achieving success and the life that we want to live, but we seldom consider how we go about making decisions or how we could do it better. Businesses are attempting to improve their decision making by acquiring more technology but improving decision-making requires more than this. There is a global knowledge-shortage with respect to what it is that triggers people when they make decisions. This ground-breaking book will help close these knowledge gaps. The authors introduce the Pyramid of Decision Making, based on extensive research and experience within commerce and industry. Through following the steps outlined, you will make wiser decisions in both businesses and life.

Beslutningspyramiden

Av Ari & Mona Riabacke

Hvordan kommer det seg for eksempel at mange av oss legger mer tid på valg av strømleverandør enn på valg av livspartner? På hvilke grunnlag fatter vi beslutningene våre, hva er det som styrer oss og framfor alt - hvordan kan vi gjøre det bedre? Daglig fatter vi mellom 2 500 og 10 000 beslutninger, valgmulighetene har aldri vært flere enn nå. Samtidig har hjernene våre forandret seg veldig lite siden steinalderen og rent evolusjonsmessig er det en kaffepause siden vi bodde i huler. Vi, Ari og Mona Riabacke, er doktorer i beslutningstaking. Med denne boken ønsker vi å øke kunnskapen om hvordan vi fungerer, hva som påvirker oss når vi fatter beslutninger og derigjennom hjelpe dere med å fatte klokere beslutninger, gjøre bedre forretninger og leve de livene dere ønsker.

Päätöksenteko : Uskalla tehdä toisin

Av Ari & Mona Riabacke

Miten voi olla, että monet meistä käyttävät enemmän aikaa ja vaivaa esimerkiksi sähköyhtiön kuin elämänkumppanin valintaan? Miten päätöksenteko toimii, ja miten sen voisi tehdä paremmin? Teemme päivittäin 2 500-10 000 päätöstä ja valintaa eikä meillä ole koskaan ollut yhtä paljon vaihtoehtoja. Toisaalta aivomme eivät ole kehittyneet kovinkaan paljoa kivikauden jälkeen.Ari ja Mona Riabacke ovat päätöksentekoon erikoistuneita tohtoreita. Kirjassa he kertovat, mikä päätöksentekoomme vaikuttaa, ja auttavat meitä tekemään viisaampia päätöksiä ja sitä kautta saavuttamaan haluamamme bisneksessä ja elämässä.

Du kan köpa boken digitalt nedan. OBS! För att bevara bokens layout och grafik är Beslutspyramiden i .epub3-format (ej flödande), vilket endast fungerar om du använder iBooks.