TJÄNSTER

Vi älskar den spännvid som vi har i våra uppdrag och vi vandrar lättsamt mellan väldigt publika framträdanden till konfidentiella åtaganden, från keynote presentationer på de största scenerna till förtroliga engagemang i anrika styrelserum.

Oavsett om det handlar om inspirationsföreläsningar, workshops, ledningsgruppsuppdrag eller mentorskap, så utgår vi alltid ifrån kundens nuläge, behov och önskemål. Det finns ingen “one size fits all”-lösning. Varje organisation är unik, varje uppdrag speciellt – varje uppdrag skräddarsytt.

Och just förmågan att möta olika utmaningar, situationer och uppdrag med en ödmjuk nyfikenhet en av våra största styrkor. Att vi inte har färdiga svar på frågor som ännu inte är ställda. Oavsett utmaning och typ av uppdrag så är lyhördhet, tillit och frågorna alltjämt viktigast av allt och detta är vi riktigt bra på, kanske bäst i landet.

FÖRELÄSNINGAR

Digitalt och live - föreläsningar som inspirerar, väcker tankar roar och berör. Som intellektuell massage, som en film som sitter i länge, en film som för alltid förändrar ert sett att se på er själva och vår omvärld. Inget blir sig likt, fast bättre.

WORKSHOPS

Tillsammans jobbar vi med att utveckla det framtida ledarskapet, grupper & team och med att sätta upp mål och metoder för att nå dit ni önskar. Vi har inte svaren, men vi har frågorna - frågor som öppnar upp och ger svar på hur ni ska ta er vidare.

MENTORSKAP

Ett nära samarbete där tillit är den bärande byggstenen. Det kan vara en chef som vill ta ett nästa steg i sin utveckling eller en ledningsgrupp som vill nå sin fulla potential. Vi gräver där ni står och jobbar alltid utifrån ett holistiskt perspektiv.

Omtumlande, inspirerande och konkret. Starkaste rekommendationer för en workshop med Riabacke&Co!

, Chefsnätverket Close

På ett smart, enkelt och effektivt sätt har Riabacke&Co hjälpt oss att sy ihop teknik, människa & affärer – mer än högsta betyg!

, Folksam

Applåderna ville inte ta slut och det är enormt bra att snitta 4,9 när flera hundra ska tycka till!

, Arrangör Motivationsdagen

VI SKILJER PÅ "TRO & VETANDE" - DET BYGGER ALLTID PÅ KUNSKAP

– Fil. Dr Mona Riabacke & Fil. Dr Ari Riabacke

KONTAKTA OSS

Ingen fråga är för stor, ingen undran för liten.
Hör av er så ser vi till att det blir bra!

info@riabacke.se
+46 70 736 54 80