TJÄNSTER

Vi älskar den spännvid som vi har i våra uppdrag och vi vandrar lättsamt mellan väldigt publika framträdanden till konfidentiella åtaganden, från keynote presentationer på de största scenerna till förtroliga engagemang i anrika styrelserum.

Oavsett om det handlar om inspirationsföreläsningar, workshops, chefsstöd eller ledningsgruppsuppdrag så utgår vi alltid ifrån kundens nuläge, behov och önskemål. Det finns ingen “one size fits all”-lösning. Varje organisation är unik, varje uppdrag speciellt – varje uppdrag skräddarsytt.

Och just förmågan att möta olika utmaningar, situationer och uppdrag med en ödmjuk nyfikenhet en av våra största styrkor. Att vi inte har färdiga svar på frågor som ännu inte är ställda. Oavsett utmaning och typ av uppdrag så är lyhördhet, tillit och frågorna alltjämt viktigast av allt och detta är vi riktigt bra på, kanske bäst i landet.

FÖRELÄSNINGAR OCH WORKSHOPS

Digitalt och live, föreläsningar och workshops som inspirerar, väcker tankar och får saker att hända. Som intellektuell massage, som en film som sitter i länge, en film som för alltid förändrar vårt sett att se på oss ert själva och vår omvärld. En stund som gör att ni kommer se möjligheter där andra ser problem.

LEDA OCH KOMMUNICERA

Nya former för hur vi arbetar, kommunicerar och leder – ofta på distans – blev snabbt en del av mångas vardag 2020. Över en natt krävdes ny kunskap om hur vi når varandra när vi inte kan ses, hur vi leder, motiverar och inspirerar i en tid då osäkerheten är stor och ingenting är sig likt.

CHEFSSTÖD OCH MENTORSKAP

Förutsättningarna har förändrats radikalt under 2020 och det ställer helt nya krav på ledarskapet, många ställs inför helt nya uppgifter. Det är här vi kommer in som externt stöd med gedigen kunskap på områden såsom; ledarskap, förändring, kommunikation, riskhantering och beslutsfattande.

Omtumlande, inspirerande och konkret. Starkaste rekommendationer för en workshop med Riabacke&Co!

, Chefsnätverket Close

På ett smart, enkelt och effektivt sätt har Riabacke&Co hjälpt oss att sy ihop teknik, människa & affärer – mer än högsta betyg!

, Folksam

Applåderna ville inte ta slut och det är enormt bra att snitta 4,9 när flera hundra ska tycka till!

, Arrangör Motivationsdagen

VI SKILJER PÅ "TRO & VETANDE" - DET BYGGER ALLTID PÅ KUNSKAP

– Fil. Dr Mona Riabacke & Fil. Dr Ari Riabacke

KONTAKTA OSS

Ingen fråga är för stor, ingen undran för liten.
Hör av er så ser vi till att det blir bra!

info@riabacke.se
+46 70 736 54 80