SJU OMRÅDEN ATT HA KOLL PÅ VID FÖRÄNDRING

Många är vi som fått frågan ”är du förändringsbenägen?”. En del är det, andra inte, men det beror ofta på om förändringen är självvald eller icke-självvald, om förändringen är till vår fördel eller är till vår nackdel, osv.

Vad som är intressantare, och definitivt en fråga om liv och död, är förmågan att förstå och mäta organisationens förmåga att förändras. I en artikel i Forbes (juni 2020) kan ni läsa mer om en studie av Bain & Company där man slår fast skillnaderna mellan organisationer som har en stark resp. svag ”change power”.

Själva jobbar vi alltid med att ställa frågor innan vi kommer med svar. När det gäller förmågan till förändring är detta sju områden som är av yttersta vikt att ha koll på för att förstå organisationens förändringsförmåga, för att veta vilka delar man är stark på och var man måste lägga mer kraft.

  • Har vi ett tydligt övergripande syfte som alla förstår?
  • Har vi en tydlig riktning?
  • Hur är vår förmåga att ställa om?
  • Vilken förändringskapacitet har vi?
  • Upplever de anställda samhörighet och mening?
  • Har vi skapat en kultur där vi vågar testa och göra fel?
  • Har vi koll på vilken eller vilka kompetenser som kan komma att behövas i framtiden?
   Är vi bekanta med begrepp som ”reskill” och ”upskill” och förstår vi att dessa är A&O för att klara oss på sikt?

Detta är ett axplock av frågor som vi ställer när vi hjälper organisationer att ta sig an framtiden, när vi hjälper organisationer i förändringsprocesser och då vi varje gång utgår från organisations unika förutsättningar.

KONTAKTA OSS

Ingen fråga är för stor, ingen undran för liten.
Hör av er så ser vi till att det blir bra!

info@riabacke.se
+46 70 736 54 80