NÄR MAN MÄTER SÅ VET MAN, NÄR MAN FRÅGAR SÅ FÅR MAN SVAR!

FÖRSTÅ ER ORGANISATION OCH FORMA ER FRAMTID!

Vi verkar i en komplex värld där osäkerheten är stor och förändringstakten hög. Det har aldrig varit viktigare än nu att förstå den egna organisationen för att forma dess framtid. Vi hjälper er med detta!

Genom en noggrant utformad undersökningslänk, som vi tar fram tillsammans med er, så kartlägger vi era utmaningar och var det finns utvecklingsmöjligheter. Vi tar fram skräddarsydda förslag som leder till konkret handling och en tydlig riktning framåt.

Antaganden om organisationer, dess förutsättning och ”vad som krävs” bygger ofta mer på känsla än fakta och det är sällan man har hela bilden. Vårt jobb är att hjälpa er att ta steget från “Vi tror” till “Vi vet” – och vi gör det tillsammans.

Önskar ni redan läsa mer och även se exempel på frågor så klicka här för att ladda ner en pdf (och om ni vill visa för andra), annars läs vidare nedan!

Ett exempel på resultat och förslag på områden att jobba vidare med.

I en studie ställde vi frågan till både ledare och medarbetare ”Om behovet av självledarskap* har ökat de senaste åren?” Frågan är viktig då allt fler talar om och efterlyser självledarskap, ofta som om man hade samsyn och tydlig bild av vad det är och hur man jobbar med det. Resultaten ser ni nedan:

  • Endast 11% av ledarna tyckte att behovet av självledarskap var oförändrat, motsvarande siffra hos medarbetarna var 41% – dvs. ett ”glapp” i uppfattning på 30%.
  • Vidare såg vi att 37% av ledarna tyckte att behovet av självledarskap hade ökat mycket, motsvarande siffra hos medarbetarna var 12%.

Sett till resultaten så hade inte ledare och medarbetare samma syn på behovet av självledarskap, vilket givetvis ställer till det om ambitionen är att aktivt jobba med ett ökat självledarskap.

Metoden vi använder oss av bygger på klassisk forskningsmetodik och vi har lång erfarenhet – både från forskar- och konsultvärlden – av att snabbt sätta oss in i organisationers nuläge, utmaningar och att ta fram lösningar och förslag på ett nästa steg.

Tiden som det tar att svara på frågorna varierar, men en fingervisning är att om vi gör detta inför en föreläsning så handlar det om några minuter och om det görs inför en workshop eller ett lite större jobb så ligger tidsåtgången på 6-7 min.

Resultatet låter inte vänta på sig och frågan vi brukar få ser ni nedan!

”Öh..., hur kan ni veta allt detta om oss?!”

KONTAKTA OSS

Ingen fråga är för stor, ingen undran för liten.
Hör av er så ser vi till att det blir bra!

info@riabacke.se
+46 70 736 54 80