VIKTIGARE ÄN NÅGONSIN ATT SKILJA KÄNSLOR FRÅN FAKTA.

I Almedalen 2016 höll SDs partiledare Jimmy Åkesson ett tal där han listade förbättringar som tidigare talare nämnt, bl.a. att arbetslösheten hade gått ned, att ekonomin gick bra. Sen frågade han publiken: “Känns det så?”.

Detta är intressent och i någon mening tidstypiskt, i vissa läger – och det verkar fungera. Det är många gånger som våra känslor trumfar fakta och detta måste vi vara uppmärksamma på. I en värld som svämmar över av information, så är det viktigare än någonsin att förstå hur känslor påverkar människors beslut, att de kan vara ett kraftfullt sätt att manipulera beslut om vi inte är uppmärksamma.

De allra flesta av våra köpbeslut t.ex. är känslomässiga. Enligt Prof. G. Zaltman på Harvard är så många som 95 % av dessa grundade på känslor, även om vi är mästare på att i efterhand rationalisera känslobeslut så att de känns “faktabaserade”. Ju mer komplexa beslut vi står inför, desto mer kommer vi förlita oss på vår intuition, vilket kan vara ett snabbt och effektivt sätt, men också kan lura oss. I nyhetbrevets mini-föreläsning tar vi upp några exempel på hur vi som kollektiv agerade känslomässigt när pandemin slog till med full kraft i våras.

I vår bok Beslutspyramiden så skriver vi om hur våra grundläggande mekanismer för överlevnad än idag styr oss i allra högsta grad och har vi med en enkel minnesregel som kan göra oss mer uppmärksamma vilket mentalt “state” vi är i när vi fattar beslut (om vi nu vill vara mer rationella!): HALT! När vi är Hungry , Angry, Lonely eller Tired är vi inte bäst rustade för att fatta faktabaserade beslut. Och inte minst om vi är rädda eller oroliga – vilket vi lätt blir, av förklarliga skäl – när förändringens vindar viner och osäkerheten är stor.

Vi noterade i våras hur många verksamheter stannade upp, hur man satt still i båten för man ville inte göra fel, man vågade inte gå vidare för att man inte visste vad som väntade runt hörnet.

Vi som individer, företag och samhälle är i ett nytt läge och som vi skrev redan 2013; Det enda vi idag kan vara riktigt säkra på är att osäkerheten har kommit för att stanna och att ”sen” inte kommer att bli som förr. I tider som dessa krävs det handling, annars sveps vi iväg åt fel håll. Bakåt.

“Even in a chaotic world, some sence of stability can exist. While chaos require you to act, it does not require precision.” – J. Gutche

Det krävs mer än någonsin att vi förmår att agera och att fatta beslut. Först då kan vi skapa trygghet och hantera risk och osäkerhet. Då är det vi som “håller i rodret”, då är det vi som styr vad framtiden bär med sig så långt det är möjligt.

Vi skapar trygghet genom att se möjligheter där andra ser problem – att fatta beslut när andra inte vågar – även fast vi själva inte heller är riktigt säkra. Trygghet genom handling. Action genom att gå emot våra rädslor, inte låta känslorna styra oss mer än nödvändigt och framför allt; skilja känslor från fakta, skilja tro från vetande!

 

 

KONTAKTA OSS

Ingen fråga är för stor, ingen undran för liten.
Hör av er så ser vi till att det blir bra!

info@riabacke.se
+46 70 736 54 80