FRAMTIDENS LEDARE

De senaste årens snabba utveckling, ökade komplexitet och större osäkerhet ställer nya krav på både ledare och medarbetare. Många företag har tvingats göra annorlunda på många plan och många har funnit nya vägar och sätt att arbeta på.

I vår studie där vi djupintervjuat ledare i såväl privat som offentlig sektor lyfter alla vikten av att utveckla ledarskapet för att passa den nya verkligheten.

Några tidiga “findings” om det framtida ledarskapet utifrån våra intervjuer är:

 • Omfördelning av tid
  Ledarens roll förändras när komplexiteten ökar och som ledare behöver man idag ha ett större fokus på sin omvärld. Mer tid går åt till att förstå det sammanhang man verkar i. När saker förändras i omvärlden är det ännu viktigare som ledare att motivera till att se möjligheter i det nya, att kontinuerligt lägga tid på att få alla att se, förstå och känna till riktning och mål (se mer under kommunikation).
 • Förändrad funktion
  Det fysiska avståndet mellan ledare och medarbetare har ökat till följd av att många idag jobbar i olika typer av hybridorganisationer och många jobbar i större utsträckning med tillitsbaserat ledarskap. Detta, i kombination med att ledare får mindre tid för att “följa upp” sina medarbetare på ett sätt som tidigare var mer vanligt, innebär att medarbetare behöver ta ett större eget ansvar och vara bra på att leda sig själva. Ledarens roll blir mer coachande och självledarskap behöver byggas in i kulturen.
 • Kommunikation ännu viktigare
  De senaste åren ser de vi intervjuat ett ökat behov hos ledare att vara kommunikativa. Framtidens ledare behöver kunna kommunicera en klar och tydlig riktning, ett tydligt varför (vad är det vi gör, vad är det vi ska göra och varför ska vi göra det) som medarbetare förstår och vill jobba utifrån. I förändring så är det ännu viktigare med aktiv kommunikation och många lyfter vikten av att få med sig alla på en gemensam resa, även fast man inte själv vet exakt vart man ska.
 • Jobba mer tvärfunktionellt
  Den ökade komplexiteten gör att vi många gånger behöver jobba mer tvärfunktionellt och agilt (inte enligt den traditionella uppdelningen med fasta strukturer av team och grupper). Fokus kommer vara mer på vad man ska åstadkomma och här kanske bidraget bortom den formella kompetensen är ännu viktigare, vilket kräver kommunikation mellan olika delar i en organisation/företag för att öka kreativitet, innovation och engagemang.

Detta var några findings från våra intervjuer på området ledarskap. I nästa nyhetsbrev lyfter vi saker vi sett på området beslutsfattande.

 

KONTAKTA OSS

Ingen fråga är för stor, ingen undran för liten.
Hör av er så ser vi till att det blir bra!

info@riabacke.se
+46 70 736 54 80