Gemensam föreläsning på Scalateatern

Kunskap om våra mänskliga egenskaper, hur vi hanterar risker, rädslor och vad som håller oss tillbaka i en värld som vi inte skapta för är viktig, men långt mycket viktigare är vad vi gör av den kunskapen – och det är här Mona & Ari kommer in i bilden.

I sin nya föreläsning tar Mona och Ari Riabacke åhörarna med på en hissnande resa om oss själva, vår framtid och vad som hindrar oss på vår färd mot framgång- i livet och på jobbet! ”Det sitter i huvet” brukar man så populärt säga, och så är det. På gott och ont ska tilläggas. If there´s a will there´s a way.” Paret Riabacke har en unik kombination av stark forskningsbas och gedigen praktisk erfarenhet av att att driva förändring, få grupper och team att prestera på topp – helt enkelt att få saker & ting att hända i olika typer av organisationer.

Förmågan att kunna agera, även i situationer som vi inte är helt trygga i, är kanske den viktigaste förmågan för att lyckas skapa det liv vi önskar leva och för att driva företag och organisationer in tider av hög osäkerhet och snabba omställningar.

På ett kittlande sätt blandar Mona & Ari aha-upplevelser med och de får lyssnarna att inte bara förstå – utan framför allt att känna! – att det vi ofta är rädda för faktiskt inte är det minsta farligt. Och att om vi får tips och verktyg för att navigera runt det som håller oss tillbaka, om vi förstår vilka våra hinder är så har vi redan kommit halvvägs – oavsett vart vill! Sätt inte mål utifrån ”minsta motståndets”-lag utan utifrån vem du är, vad du vill och vilka dina viktigaste beslut är!

TILLBAKA