HUR HANTERA OSÄKERHET?

Hur länge kommer Corona-viruset begränsa vårt umgänge? Kommer jag ha kvar mitt jobb? Mycket osäkerhet i tillvaron orsakar stress och oro. Rent biologiskt så är vi människor trygghetssökande och i grund och botten handlar det om vår överlevnadsinstinkt, osäkerhet innebär risk och det är vi programmerade för att undvika.

Osäkerhet kan t.o.m upplevas som mer stressande än att veta med säkerhet att något dåligt ska inträffa. En studie visade t.ex. att deltagarna hade högre stressnivåer då de fick veta att risken att få en elchock var 50 % och chansen att slippa var 50 %, än om de visste med säkerhet (100 %)  att de skulle få det. Detta återspeglar det som vi brukar säga att; man vet vad man har, men inte vad man får.

Hur kan vi då bli bättre på att hantera den osäkra värld vi lever i?

  • REFLEKTERA MEDVETET
   Vad kan jag påverka och vad kan jag inte påverka? Lägg enbart energin på det du kan påverka, allt annat är bortkastad tid och kraft.
  • ACCEPTANS
   Handlar inte om att “gilla läget” utan att acceptera läget som det är. Vissa saker går inte att kontrollera och de måste vi lära oss leva med. Inom KBT finns t.ex. en metod att hantera oro som går ut på att man under en viss tid varje dag får oroa sig över allt man oroar sig för, men därefter måste släppa det.
  • KOMMUNICERA OM DINA FARHÅGOR
   Att sätta ord på det du upplever och berätta för någon annan kan ofta minska känslan av hopplöshet/ensamhet och kanske kan någon annans perspektiv hjälpa dig att se annorlunda på saker? Och kom ihåg, nio av tio farhågor besannas ändå aldrig!
  • SKIFTA FOKUS
   Vad är det bästa som kan hända? Vi tenderar lätt att överskatta risker, inte minst när vi upplever oss hotade. Om du har många tankar på potentiella risker, så försök att istället skifta fokus från “vad är det värsta” till “vad är det bästa” som kan hända!
  • PERSPEKTIV
   Att förstå att vi trots allt har det bra i de flesta fallen. Visst, det går inte spikrakt uppåt, men de allra flesta av oss har alltjämt mat på bordet vilket inte är så tokigt. Att sätta saker i perspektiv är effektivt, att man lyfter ett “problem” så det hamnar i ett vidare sammanhang och ibland då i en annan dager.

 

 

KONTAKTA OSS

Ingen fråga är för stor, ingen undran för liten.
Hör av er så ser vi till att det blir bra!

info@riabacke.se
+46 70 736 54 80