Vi var med och arbetade fram hur beslutet skulle kommuniceras för var kärnbränslet ska förvaras de nästkommande 100.000 åren.

ATT LEDA OCH KOMMUNICERA PÅ DISTANS

Under 2020 fick många företag och organisationer ställa om med kort varsel. Nya former för hur vi arbetar, kommunicerar och leder – ofta på distans – blev snabbt en del av mångas vardag. Det sätt vi var vana att jobba, kommunicera och leda på fungerade inte längre. Både medarbetare och chefer upplevde, och upplever, att det är önskvärt och nödvändigt med större kunskap om oss människor för att nå fram i en digital värld.

Med vår djupa kunskap om vad som driver människor, hur hjärnan fungerar, vad som krävs för att tillit byggs och bibehålls så har vi hjälpt ett antal organisationer, företag och kommuner att leda och kommunicera bättre under 2020. Med “örat mot rälsen” och i nära samarbete med våra kunder har vi fått en unik inblick och kunskap om vad  som efterfrågas och behövs för att människor ska orka i längden och hur vi faktiskt kan gå från att förvalta det vi tidigare byggt upp till att ta ett nästa steg och utveckla för framtiden – en framtid som vi bygger tillsammans.

LEDA OCH KOMMUNICERA

MYCKET MÄNNISKA – LAGOM TEKNIK

Att leda och kommunicera på distans handlar egentligen väldigt lite om teknik, det handlar i större utsträckning om att bättre förstå hur djupt rotade gamla mönster är, att människor är sociala varelser och att i en osäker tid som nu så krävs ännu större närvaro än tidigare. Det krävs att vi ser varandra, att vi blir bättre på att stötta och inspirera även fast vi inte kan ses som vanligt – eller just därför.

 

ATT LEDA PÅ DISTANS

Att leda på distans bygger som allt ledarskap på att; se människor, vara närvarande, leva som man lär, lyssna, stötta, inspirera och visa vägen. Med djup kunskap om ledarskap, organisationspsykologi, mänskliga beteenden och teknikens möjligheter hjälper vi er att ta ett samlat grepp om ett framtida ledarskap - ett ledarskap som bygger effektiva organisationer med trygga människor.

INTERN KOMMUNIKATION

Nya tider kräver ett nytt sätt att kommunicera för att nå fram. Idag ställs mycket av detta på sin spets när allt det mellanmänskliga försvinner i det digitala mötet, när vi inte kan känna in, läsa av och använda oss av vår inbyggda förmåga att kommunicera icke-verbalt. Vi vet hur man inte bara når fram, utan också verkligen når in. Detta kunskapsområde är snubblande nära hjärtat av vår forskning.

EXTERN KOMMUNIKATION

Vi har hjälpt företag när beslut ska kommuniceras, förändringar genomföras och kunder nås. Utgångspunkten har alltid varit hur människor fungerar, att de flesta vill ha klara besked, att känslan alltid är snabbare än tanken och att all kommunikation ska vara ett under av tydlighet. Vi hjälper er att göra det svåra enkelt, både att kommunicera och att förstå. Detta är vi riktigt bra på.

Det dunkelt sagda är det dunkelt tänkta.

, Biskop

KONTAKTA OSS

Ingen fråga är för stor, ingen undran för liten.
Hör av er så ser vi till att det blir bra!

info@riabacke.se
+46 70 736 54 80