På Chefs scen i Almedalen

– Framtidens beslutsfattande, verksamhetsstyrning och ledarskap.

Alla beslutsfattare har någon gång ställt sig frågan om hur deras organisation kan bli bättre på frågor som planering, styrning och analys. Och det är en berättigad fråga. Dagens och morgondagens beslutsfattare får det snarare svårare att navigera sina organisationer rätt. Globalisering, automatisering och AI, nya regleringar, klimatförändringar och datasäkerhet är bara exempel på områden som påverkar ett företags förutsättningar att lyckas. I den världen blir det avgörande att organisationen förstår och kan följa upp sin verksamhet, att rätt beslut kan fattas genom snabb tillgång till rätt information och att den strategiska och finansiella planeringen sker på att ett sätt som får organisationen att röra sig smidigt mot sina mål.

I detta lunchseminarium tar vi oss an frågan genom i ett samtal där vi blandar akademi och forskning med praktik, trender och framtidsspaningar. Panelen består av erfarna och ofta anlitade experter inom sina respektive områden och du som besökare går härifrån med såväl nya insikter som konkreta tips att ta med dig hem till vardagen.

Paneldeltagare är Ari Riabacke, Svenska Spels vd Patrik Hofbauer, Chefs vd och chefredaktör Cissi Elwin och Västerås stads ekonomidirektör Anette Ömossa.

 

Seminarium: Framtidens beslutsfattande, verksamhetsstyrning och ledarskap – forskning, trender och praktikfall

Tid: Onsdag 3 juli, kl. 11.30–12.15

Plats: Korsgatan 24

Arrangör: Hypergene

Kontakt: Sara Marczak, Chef
070-891 55 54
Robin Asklöf, Hypergene

TILLBAKA