SJÄLVLEDARSKAP

I denna korta miniföreläsning tar Mona upp begreppet självledarskap som många lyfter som viktigare än någonsin i den nya verklighet vi nu befinner oss i. Många organisationer är numera hybridorganisationer där vissa jobbar helt eller delvis på distans, samtidigt som ledarens roll delvis förändrats. Men vad är egentligen självledarskap?

KONTAKTA OSS

Ingen fråga är för stor, ingen undran för liten.
Hör av er så ser vi till att det blir bra!

info@riabacke.se
+46 70 736 54 80