SNABBARE BESLUT

Pandemin visade oss att det gick att snabba upp beslutsfattandet väsentligt och nu är frågan hur vi kan upprätthålla fart utan att tumma på kvalitet?

Många vi träffar berättar att de själva är förvånade över att det gick att fatta beslut så mycket snabbare, med färre inblandade och baserat på mindre information samtidigt som osäkerheten var större än någonsin. Vad kan vi lära oss av detta och hur kan vi designa processer för ett snabbare beslutsfattande när det kanske inte är lika bråttom? Det vi redan har lärt oss är att så mycket mer än vi trott var möjligt. När vi var tvungna.

Några tips för att tydliggöra hur beslutsfattandet ska gå till:

    • VEM/vilka fattar beslutet och vem/vilka kommer med input (mandat/roller)?
    • VAD är viktigt för beslutet (vilka kriterier prioriteras och hur kan vi mäta det)?
    • VILKA steg/aktiviteter ser vi som nödvändiga (utifrån de tidigare två punkterna)?
    • NÄR ska steg/aktiviteter vara klara och själva beslutet tas?

KONTAKTA OSS

Ingen fråga är för stor, ingen undran för liten.
Hör av er så ser vi till att det blir bra!

info@riabacke.se
+46 70 736 54 80