MENTORSKAP

När vi jobbar med mentorskap så börjar vi alltid med att kartlägga individens och/eller organisationens läge och utmaningar. Det handlar således inte om coaching, utan om att ta oss an ett bredare perspektiv. Vi har mycket god kunskap om ledarskap & organisation och vi har en stor förståelse för det affärsmässiga.

Vissa gånger vet man var skon klämmer, vad man vill bli bättre på. Andra gånger vet man bara att det inte riktigt fungerar så bra som man önskar eller att man helt enkelt bara vill bli ännu vassare som ledare, team eller ledningsgrupp. Men oavsett utmaning så börjar vi alltid  med att ställa frågor och lyssna in, vi behöver bygga en relation och veta mer – för att kunna hjälpa till. Aldrig komma med svar innan vi ställt frågor, regel nr:1. Därefter kan vi tillsammans gå vidare, ta ett nästa steg.

OLIKA TYPER AV MENTORSKAP OCH UPPLÄGG

Vi har inte svaren, men vi har garanterat frågorna.

Vi har ingen färdig modell som vi använder oss av, men uppfinner inte heller hjulet varje gång. Vi har en välbeprövad verktygslåda med metoder, processer och frågor som vi använder oss av. En verktygslåda som bygger på en forskares skarpsynta förmåga att ställa rätt frågor, i kombination med och ett lyhört sätt som lägger grund för processen – och bygger tillit för varandra.

INDIVIDUELLT

Bilden ovan är från ett fik längst med Norr Mälarstrand, från en första session på nytt uppdrag, i en ny miljö för att bryta mönster. Ett nära samarbetet har tagit sin början, ett samarbete som löper över ett halvår eller ett år med en halvdagsträff i månaden. Vi jobbar med uppgifter mellan träffarna och ni har fri tillgång till oss på telefon och mail. En berikande resa utlovas, en resa som bygger på tillit, öppenhet och mod att förändras.

GRUPP OCH INDIVID

Att jobba med grupper bygger på samma principer som att jobba med individer då individer bygger gruppen. Tillvägagångssättet är således detsamma i grunden, en nära relation etableras med varje person och tillsammans finner vi vägar framåt så att gruppen utvecklas. Arbetet startar med att vi djupintervjuar varje person för att skapa en god bild av nuläget på ett såväl individuellt- som organisatoriskt plan. Sen kan vi gå vidare, inte innan.

LEDNINGSGRUPP

"Hur skulle ni lägga upp arbetet med vår ledningsgrupp om ni fick uppdraget?", löd frågan från HR-chef och VD inför ett potentiellt uppdrag. "Vi skulle börja med att djupintervjua alla och sen komma med förslag på upplägg, åtgärder och process framåt", sa vi. Vi fick uppdraget. Vi var de enda som inte hade en färdig modell som skulle används. Ännu en gång fick vi stort förtroende och ett lyckat uppdrag som löpte över 1.5 år tog sin början.

"Väldigt skickliga på att identifiera hur jag kunde utvecklas och lockade definitivt fram modet i mig för att ta ett nästa steg!"

, Börsnoterat bolag

KONTAKTA OSS

Ingen fråga är för stor, ingen undran för liten.
Hör av er så ser vi till att det blir bra!

info@riabacke.se
+46 70 736 54 80