CHEFSSTÖD OCH MENTORSKAP

Många chefer har fått ett ökat behov av externt stöd, vilket inte är konstigt – tvärtom. Sällan har förutsättningen för företag och organisationer förändrats så snabbt som det senaste året och kanske aldrig förr har osäkerheten varit större än nu. Detta ställer nya krav på chefsskapet, på att fatta beslut i en högre takt och på att lösa uppgifter som man tidigare inte hade på sitt bord.

När det gäller chefsstöd så vet man ibland vad man önskar hjälp med, t.ex. en uppgift som ska lösas, ett beslut som ska fattas eller en förändring som ska genomföras. Andra gånger kanske man har en känsla av att det inte riktigt fungerar så bra som man önskar eller att man helt enkelt bara vill bli ännu vassare som ledare, team eller ledningsgrupp. Men oavsett uppgift så börjar vi alltid  med att ställa frågor och lyssna in, för att få veta mer – för att kunna hjälpa till. Vi har mycket god kunskap om ledarskap och organisation, och vi har en stor förståelse för det affärsmässiga. Sist men inte minst, så har vi en gedigen skolning i att hantera risk och osäkerhet, lite av temat för dagen.

CHEFSSTÖD OCH MENTORSKAP

En mix av business & science

Vi har ingen färdig modell som vi använder oss av, men uppfinner inte heller hjulet varje gång. Vi har en välbeprövad verktygslåda med metoder, processer och frågor som vi använder oss av. En verktygslåda som bygger på en forskares skarpsynta förmåga att ställa rätt frågor, i kombination med erfarenheter från konsult- och affärsvärlden. Vi har stor vana att jobba på alla chefsnivåer och med olika typer av ledningsgrupper och vi älskar att hjälpa till att finna nya vägar där andra ser problem, att hjälpa till att få saker och ting gjort.

CHEFSSTÖD

När vi för 10-15 år sedan intervjuade chefer i vår forskning så märkte vi att många av dem saknade ett bollplank och någon som de kunde rådfråga i specifika frågor. Många upplevde också att de förväntades kunna "allt" själva. Behovet av att komplettera sitt eget kunnande har vuxit sig ännu större i den tid som är. Det är här vi kommer in i bilden, som externt stöd med gedigen kunskap i ledarskap, förändring, kommunikation, riskhantering och beslutsfattande.

MENTORSKAP

Bilden ovan är från ett fik längs med Norr Mälarstrand, från ett första möte på ett nytt uppdrag, i en ny miljö för att bryta gamla mönster. Ett nära samarbete har tagit sin början, ett samarbete som löper över ett halvår eller ett år med en halvdagsträff i månaden. Vi jobbar med uppgifter mellan träffarna och ni har fri tillgång till oss på telefon och mail. En berikande resa utlovas, en resa som bygger på tillit, öppenhet och mod att förändra och förändras.

LEDNINGSGRUPP

"Hur skulle ni lägga upp arbetet med vår ledningsgrupp om ni fick uppdraget?", löd frågan från HR-chef och VD inför ett potentiellt uppdrag. "Vi skulle börja med att djupintervjua alla och sen komma med förslag på upplägg, åtgärder och process framåt", sa vi. Vi fick uppdraget. Vi var de enda som inte hade en färdig modell som skulle användas. Ännu en gång fick vi stort förtroende och ett lyckat uppdrag som löpte över 1,5 år tog sin början.

"Väldigt skickliga på att identifiera hur jag kunde utvecklas och lockade definitivt fram modet i mig för att ta ett nästa steg!"

, Börsnoterat bolag

KONTAKTA OSS

Ingen fråga är för stor, ingen undran för liten.
Hör av er så ser vi till att det blir bra!

info@riabacke.se
+46 70 736 54 80